Geschiedenis

De Eerste Wereldoorlog

Na de Duitse inval in België en hardnekkige gevechten met onze troepen bij de belegering van Luik, de slag van de Zilveren Helmen te Halen en de belegering van Antwerpen, trok het Belgische leger zich terug achter de IJzer. In hun achtervolging op de Belgen lieten de Duitsers het Noorden van Limburg, op enkele cavaleriepatrouilles na, onbezet. Generaal De Schepper, oud-bevelhebber van het 11e Linie Regiment uit Hasselt, werd bij de Duitse inval teruggeroepen als militair gouverneur van Limburg.  Met een groepje van om en bij de 300 rijkswachters en vrijwilligers, zette hij zijn ‘kleine oorlog’ verder onder de  vorm van guerilla-activiteiten tegen de Duitse Uhlanen en Huzaren. Zijn hoofdkwartier was gelegen in Leopoldsburg. In oktober 1914 moest hij de strijd opgeven en liet hij zich met zijn detachement in Nederland ontwapenen.

De Duitsers installeerden zich in het kamp alsof zij er voor altijd zouden blijven. Er kwamen nieuwe gebouwen bij en zij voerden de geplande werken van de Belgen verder uit. Bij hun vertrek in 1918 was heel het kamp voorzien van elektriciteit.

Heel wat minder aangenaam was echter het uittesten van de eerste chemische wapens. Zo werd in het kamp, voor de eerste maal met chloorgas geëxperimenteerd. Dit gas werd nadien door de Duitsers aan de IJzer gebruikt, waardoor duizenden soldaten het leven verloren.

 

a. Voorgeschiedenis en geschiedenis

b. Prehistorie

c. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: 1815-1830 en het lang uitlopend echtscheidingsproces.

d. Reorganisatie van ons leger en eerste kampen

e. De opbouw van het kamp in 1835

f. Ontstaan van de gemeente

g. De uitbouw van het definitieve kamp

h. De Eerste Wereldoorlog

i. Het Kamp van Beverlo tussen beide wereldoorlogen

j.De Tweede Wereldoorlog

k. De na-oorlogse periode

Nieuws

OPGELET NIEUWE OPENINGSUREN

VANAF 01 OKTOBER 2017

MUSEUM OPEN :

maandag : 13.00-17.00 u

dinsdag en donderdag: 09.00-11.30 u

woensdag : 14.00-16.30 u 

VR - ZA - ZO : GESLOTEN

FEESTDAGEN GESLOTEN - groepsbezoeken altijd mogelijk op afspraak