Geschiedenis

Onstaan van de gemeente

De eerste soldaten waren nog maar pas in de heide aangekomen om aan de werken te beginnen, of een groot aantal burgers kwam erop af: leurders, handelaars,herbergiers enz… Zo een driehonderd meter achter en ten westen van de infanterieblokken bouwden ze hun schamele hutten en houten barakken op één grote lijn.

Het merendeel van deze mensen was tot dan toe zonder vaste verblijfplaats. De meeste hutten werden opgetrokken met leem of planken en bedekt met stro; sommige hutten waren reeds  bedekt met pannen. Spottend werd deze groep hutten door de soldaten het “Strooien Dorp” genoemd. Reeds vanaf de allereerste dagen schenen de zaken voor de burgers naar wens te verlopen en weldra kwamen nog meer avonturiers hun geluk beproeven in de grote heide. Vooral de schietoefeningen trokken velen aan, want loden kogels konden zeer duur verkocht worden. Schaddestekers huurden een perceel heide en verkochten heideplaggen aan de boeren uit de omgeving. Handelaars, leurders en herbergiers deden gouden zaken. Na twee jaar waren er reeds een 300-tal vaste inwoners.

In 1842 stond de regering een terrein van 26 Ha af. Het was gelegen ten westen van het kamp, waar nu de eigenlijke dorpskern van Leopoldsburg is. In 1844 waren er al 378 inwoners, verdeeld over 75 gezinnen. Hieronder waren er 8 slagers, 10 bakkers, 4 kleermakers, 4 hoefsmeden, 7 hotelhouders en 35 herbergiers.

Vanaf 1845 werd er geen toestemming meer gegeven om in het kamp te komen wonen en uiterlijk tegen 1 mei 1848  moesten alle burgers het kamp verlaten hebben.

 

a. Voorgeschiedenis en geschiedenis

b. Prehistorie

c. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: 1815-1830 en het lang uitlopend echtscheidingsproces.

d. Reorganisatie van ons leger en eerste kampen

e. De opbouw van het kamp in 1835

f. Ontstaan van de gemeente

g. De uitbouw van het definitieve kamp

h. De Eerste Wereldoorlog

i. Het Kamp van Beverlo tussen beide wereldoorlogen

j.De Tweede Wereldoorlog

k. De na-oorlogse periode

Nieuws

OPGELET NIEUWE OPENINGSUREN

VANAF 01 OKTOBER 2017

MUSEUM OPEN :

maandag : 13.00-17.00 u

dinsdag en donderdag: 09.00-11.30 u

woensdag : 14.00-16.30 u 

VR - ZA - ZO : GESLOTEN

FEESTDAGEN GESLOTEN - groepsbezoeken altijd mogelijk op afspraak