Geschiedenis

Voorgeschiedenis

Tot 1835 lag de “lange heide van Beverlo” verzonken in een eeuwige slaap. Onvruchtbaar en onherbergzaam als ze was, werd ze slechts doortrokken door kooplieden en schaarse reizigers. Ze was het geliefde terrein voor veehoeders en turfstekers. Vele eeuwen behorend tot de Heerlijkheid van Ham, maakte de heide tot in 1794 deel uit van het Graafschap Loon. De Franse en Hollandse overheersingen trokken over haar heen, tot plots … in 1835 …..
Maar hier begint het verhaal!

 

Geschiedenis

Op 11 maart 1835 wordt een wetsvoorstel aanvaard door de Belgische Minister van Oorlog “strekkend tot het verwerven van een groot terreinoppervlak vanaf het welke de actieve observatie van de noordergrens mogelijk is. Het dient gelegen te zijn in een toegankelijk gebied met een volkomen droge grond voorzien van uitstekend en overvloedig drinkwater en vrij van moerassen”.
In deze context had koning Leopold I reeds enkele maanden voordien de Grote Heide van Beverlo verkend. Het is dit gebied dat door de Staat verworven wordt, gedeeltelijk gekocht voor 55 frank per hectare, gedeeltelijk gehuurd  voor 1 frank per hectare per jaar.
In mei beginnen de werken: het “observatiekamp” van Diest wordt afgebroken en met het gerecupereerd materiaal worden op de Grote Heide 42O barakken ineengetimmerd.
Twee maand later houden twee divisies (20.000 man) de eerste manoeuvres in het Kamp van Beverlo.
De175 jaar die ons van deze gebeurtenissen scheiden vormen een boeiende opeenvolging van gebeurtenissen: kleurrijk, pittoresk, tragisch…
Wellicht is er geen andere plaats in België die verweven is met de levensloop van zoveel jongemannen uit alle hoeken van het land als het Kamp van Beverlo en “zijn” dorp Leopoldsburg.
Het museum is een – postume – hulde aan de velen die dit stukje Limburg tot leven brachten: de soldaten, zandstuivers en anderen, de heiboertjes, de marketentsters, de handelaars, de herbergiers en de fotografen die stukjes leven op de gevoelige plaat vastlegden.

 

a. Voorgeschiedenis en geschiedenis

b. Prehistorie

c. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: 1815-1830 en het lang uitlopend echtscheidingsproces.

d. Reorganisatie van ons leger en eerste kampen

e. De opbouw van het kamp in 1835

f. Ontstaan van de gemeente

g. De uitbouw van het definitieve kamp

h. De Eerste Wereldoorlog

i. Het Kamp van Beverlo tussen beide wereldoorlogen

j.De Tweede Wereldoorlog

k. De na-oorlogse periode

Nieuws

OPGELET NIEUWE OPENINGSUREN

VANAF 01 OKTOBER 2017

MUSEUM OPEN :

maandag : 13.00-17.00 u

dinsdag en donderdag: 09.00-11.30 u

woensdag : 14.00-16.30 u 

VR - ZA - ZO : GESLOTEN

FEESTDAGEN GESLOTEN - groepsbezoeken altijd mogelijk op afspraak