Geschiedenis

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: 1815-1830 en het lang uitgelopen echtscheidingsproces

De geschiedenis van het kamp van Beverlo is zeer nauw verbonden met onze nationale geschiedenis. Na Napoleons definitieve nederlaag op Belgische grond (bij Waterloo) werd België door de geallieerden met Nederland  verenigd om een stop te vormen tegen Frankrijk. De opdracht werd toegekend aan de Nederlandse koning Willem I.

In 1830 kwamen de Belgen in opstand, verdreven de Nederlanders en op 8 november 1830 proclameerde het Nationaal Congres de Belgische onafhankelijkheid. In afwachting van de toepassing van de Conventie van Londen leven België en Nederland in staat van oorlog. Voor Willem I is de mislukking van zijn politiek en de nederlaag van zijn leger tegen de Belgische rebellen een smet op de eer van de roemrijke dynastie van Oranje, oneer, die hij wil uitwissen met een militaire overwinning op België. Tevens is hij ontevreden over de voorstellen van de Conventie van Londen, die hij door een  militaire overwinning wil beïnvloeden.

De troonsbestijging en de eedaflegging van koning Leopold I op 21 juli 1831 zijn de directe aanleiding tot de Nederlandse invasie. Voor koning Willem I was de troonsbestijging een vijandelijke daad.  Zonder rekening te houden met de preadviezen voorzien in het wapenstilstandsverdrag vallen de Hollanders op 2 augustus 1831 te 04.00 uur België binnen. Dankzij het zeer moedig verzet van het jonge Belgische leger komt het sterke Nederlandse leger heel wat trager vooruit dan gepland. Na tussenkomst van het Franse leger wordt er te Leuven op 12  augustus een nieuw wapenstilstandsverdag ondertekend.

De 24 Artikelen van de Conventie van Londen worden door ons goedgekeurd op 15 november 1831, terwijl koning Willem weigert ze te aanvaarden. We blijven in staat van oorlog met Nederland, hoewel de vijandelijkheden gestaakt zijn. Ons leger zal nu verschillende jaren paraat staan en de grenzen met Nederland zorgvuldig bewaken. In afwachting blijven geheel Limburg en geheel Luxemburg Belgisch en de politieke opinie geloofde en hoopte dat het voorlopige definitief zou worden…

Tot plots op 14 maart 1838 koning Willem toestemt. Op 1 juli 1839 worden de 24 Artikelen toegepast en wordt het leger terug in vredesstaat geplaatst.

 

a. Voorgeschiedenis en geschiedenis

b. Prehistorie

c. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden: 1815-1830 en het lang uitlopend echtscheidingsproces.

d. Reorganisatie van ons leger en eerste kampen

e. De opbouw van het kamp in 1835

f. Ontstaan van de gemeente

g. De uitbouw van het definitieve kamp

h. De Eerste Wereldoorlog

i. Het Kamp van Beverlo tussen beide wereldoorlogen

j.De Tweede Wereldoorlog

k. De na-oorlogse periode

Nieuws

OPGELET NIEUWE OPENINGSUREN

VANAF 01 OKTOBER 2017

MUSEUM OPEN :

maandag : 13.00-17.00 u

dinsdag en donderdag: 09.00-11.30 u

woensdag : 14.00-16.30 u 

VR - ZA - ZO : GESLOTEN

FEESTDAGEN GESLOTEN - groepsbezoeken altijd mogelijk op afspraak